Peter Thorsen

 

2012: Kortlægning af social- og sundhedsområdet

DISCUS har i foråret 2012 for Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en kortlægning af social- og sundhedsområdet. Formålet er primært at give aktørerne på beskæftigelsesområdet et overblik over de relevante sociale og sundhedsmæssige tilbud, og dermed en grundlæggende forståelse af de muligheder der findes på social- og sundhedsområdet, når der skal tilrettelægges en koordineret indsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Del 1 sammenfatter resultatet af en kortlægning af det kommunale tilbudslandskab i henhold til Service- og Sundhedslovgivningen. Kortlægningen er sket i fire kommuner.
I afrapporteringen indgår også som del 2 en eksempelsamling med beskrivelse af 29 kommunale tilbud.

 

2009-2011 Virksomhedscenterkampagnen

Arbejdsmarkedsstyrelsen og de fire beskæftigelsesregioner igangsætter i efteråret 2009 en landsdækkende 2-årig kampagne. Kampagnens mål er at øge arbejdsudbuddet for kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 gennem brug af virksomhedscentre på alle landets jobcentre. DISCUS står for projektkoordinering, udvikling af kampagnen og bistår beskæftigelsesregionerne i deres rådgivningsopgave over for jobcentrene. 
 

 

2008-09 Førtidspensionister i job - Gentofte, Ballerup, Århus og Odense

Projekt ’Førtidspensionister i job – 4 kommune projekt’ er netop afsluttet. Formålet var at afprøve initiativer til fremme af førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet - på ordinære vilkår og i skånejob - med fokus på yngre førtidspensionister.

 

 

2009-10 Virksomhedsindsats for de svageste ledige - samarbejde med de 4 regioner og 7 jobcentre

DISCUS er igang med et nyt større initiativ i samarbejde med de 4 beskæftigelsesregioner og udvalgte jobcentre i hver region. Formålet er at bistå jobcentre, der har mange ledige med problemer udover ledighed, med at styrke den virksomhedsvendte indsats. Målet er, at de deltagende jobcentre får succes med at opprioritere virksomhedsindsatsen og på den måde få flere ledige i arbejde/med i arbejdsstyrken, samt at den to-benede model for virksomhedssamarbejde om de svageste ledige -  handlingsplan og virksomhedscentre - vil blive anvendt af endnu flere jobcentre fremover.

 

2008 Case-baseret kortlægning af sygedagpengeforløb for LBR i Høje-Taastrup

Case-baseret kortlægning af 15 udvalgte sygedagpengeforløb fra de fire største sygedagpengemålgrupper, suppleret med kvalitative interview med tre sygedagpengemodtagere.
 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk