Jobcenter Høje-Taastrup

 

2008-09 Bedre jobmuligheder for borgere med handicap i Høje-Taastrup

DISCUS har for det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) i Høje-Taastrup Kommune lavet en undersøgelse af kommunens arbejdsmarkedsrettede indsats for borgere med fysiske og psykiske handicap. Herunder har opgaven været at udforske mulighederne for og potentialet i et øget samarbejde mellem jobcenter, arbejdsmarkedets parter og lokale handicaporganisationer.
 

2006-09 Virksomhedscenterforsøget

I 2006-2009 gennemføres et storskalaforsøg med virksomhedscenterkonceptet. DISCUS forestår projektledelse og evaluering for Arbejdsmarkedsstyrelsen.

 

2008 Case-baseret kortlægning af sygedagpengeforløb for LBR i Høje-Taastrup

Case-baseret kortlægning af 15 udvalgte sygedagpengeforløb fra de fire største sygedagpengemålgrupper, suppleret med kvalitative interview med tre sygedagpengemodtagere.
 

2008 Evaluering Pilotforsøg med Virksomhedscentre

 

2007 Udvikling og test af kompensationsbevis

Beviset testes af 6 jobcentre fra 1.april til 30.september 2007 for at afdække brugbarheden og efterspørgslen på kompensationsbeviset. DISCUS opsamler erfaringer fra borgere, virksomheder og jobcentre i en rapport. Og udarbejder forslag til et fremtidig fleksjobbevis.
 

2007 Fra Udsat til Ansat. Et debatoplæg fra Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere om de svage ledige

Idéudvikling, tekst og redaktion af et debatoplæg om veje ind på arbejdsmarkedet for de svage ledige. I debatoplægget giver virksomheder, foreninger og jobcentre deres bud på inklusion af ledige på kanten af samfundet. Det Nationale Net-værk af Virksomhedsledere giver desuden anbefalinger til, hvordan der yderligere kan sættes skub i virksomhedernes sociale engagement over for de svage ledige.
 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk