Publikationer

 
 
 

Publikationer

Vores udgivelser spænder vidt – fra artikler til nyhedsbreve, magasiner, kataloger og rapporter. Vi designer og opbygger også websites, der formidler viden til både borgere og professionelle – ofte med brug af minifilm der understøtter formidlingen.

Find relevante publikationer, web mm. på listen nedenfor her. Kontakt os gerne, hvis du savner en bestemt publikation på listen.

 
 

2015: FleksjobAmbassadørNyt3. Magasin for STAR
 
 

2015. Erhvervet hjerneskade - Genstart livet. Web. Horsens kommune, Velfærd og Sundhed

Erhvervet hjerneskade - genstart livet (åbner nyt vindue)

 
 

2014. FleksjobAmbassadørNyt 2. Magasin. STAR
 
 

2014. Puljen til jobrettet opkvalificering. Rapport. BRHS
 
 

2014. Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder. Magasin. BRHS
 
 

2014. Unge på vej i erhvervsuddannelse. Inspirationsmagasin. BRHS
 
 

2014. KVIK. Forsøgsprogrammet Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3. Slutevaluering. STAR
 
 

2014. AKT projektet:  ”Job og uddannelse for borgere på Vestegnen med Adfærds-, Kontakt- og trivselsvanskeligheder”. Evaluering. Jobcenter Brøndby
 
 

2014: Interviews med indsatte i Horserød. Oplevelsen af et stilladskursus i fængslet med virksomheden FA Stillads og High:five
 
 

2014. Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob. Erfaringsopsamling. SFR
 
 

2014. Virksomhedscentre og ressourceforløb - pilotprojekt i 8 kommuner. Afsluttende opsamling. STAR

 
 

2014: High:five Et virksomhedsinitiativ for kriminalitetstruede unge. Evaluering 2013
 
 

2014. Evaluering af En3karriere. Fagforeninger for god seniorpraksis. BUPL, DS og SL
 
 

2014. Matchning af ledige og virksomheder. Læringskatalog. BRHS
 
 

2014. Matchning af ledige og virksomheder. Projektrapport. BRHS
 
 

2014. KVIS forsøgsprogrammet Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Sygedagpengemodtagere kategori 2. Slutevaluering. AMS
 
 

2014. Evaluering af Projekt Levevejen – En vej til beskæftigelse. Lyngby-Taarbæk Kommune
 

Aktuelle udgivelser

 
 

Inspiration til ungeindsatsen

 
 

FleksjobambassadørNyt

 
 

High:Five, virksomhedsindsats for kriminalitetstruede unge

DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk