Tidligere projekter

 
 
 

Projekter

En vigtig del af vores viden er vores erfaringer fra de opgaver, vi har løst for mange forskellige samarbejdspartnere. Her finder du et udvalg af vores projekter.
 
 

Jan. 2015: Styrkelse af civilsamfundsindsatsen for borgere med erhvervet senhjerneskade og deres pårørende i Horsens

Hvad skal der til for at komme tilbage til hverdagen efter at være blevet ramt af en hjerneskade? Horsens kommune har spurgt borgerne.

Læs mere her >>

 
 

DEC. 2014: Flere unge i uddannelse. Odsherred

Hvad skal der til for at unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre en uddannelse?

Læs mere her >>

 
 

AUG. 2014: Inspirationsmagasin om jobcentrenes uddannelsesrettede indsats for unge

Hvordan får flere unge en (erhvervs)uddannelse? Se de fem vigtigste pejlemærker.

Læs mere her >>

 
 

JUNI 2014: Koordineret Virksomhedsrettet indsats for Sygemeldte (KVIS)

Ny viden om virksomhedsinddragelse i sygedagpengeindsatsen.

Læs mere her >>

 
 

APRIL 2014: UDVIKLING AF STRATEGI FOR VIRKSOMHEDSSAMARBEJDET FOR JOBCENTER HILLERØD

Hvordan kan sikrer jobcentret at virksomhedsindsatsen matcher virksomhedernes ønsker og behov?

Læs mere her >>

 
 

Marts 2014: Virksomhedscentre og ressourceforløb

Hvordan styrkes arbejdsmarkedsperspektivet for borgere i ressourceforløb?

Læs mere >>

 
 

2013-14: EVALUERING AF PULJE TIL JOBRETTET OPKVALIFICERING

Hvordan kan indsatsen for at forebygge eller afhjælpe langtidsledighed for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere styrkes?

 

Læs mere >>

 
 

Juni 2013: Nyfleks-forsøget. Indsats for ledige visiteret til fleksjob

Hvilken indsats virker, for ledige der skal finde fleksjob?

Læs mere her >>

 
 

2010-13 Jobindsatser for førtidspensionister

Hvad motiverer førtidspensionister til job ved siden af pensionen? Og hvilken støtte har de brug for?

Læs mere her >>

 
 

2010-11 UDBREDELSE TIL KENDSKABET TIL BRUGEN AF DE HANDICAPKOMPENSERENDE ORDNINGER TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRENE

3 strategier til et mindre, et mellemstort og et stort jobcenter.

Læs mere >>

 
 

2009: Arbejdspladsernes håndtering af psykisk lidelse

Guide til virksomheder - når en medarbejder får en psykisk lidelse.

Læs mere >>

 
 

2004-15: Webportalen seniorpraksis.dk

En webportal samler anbefalinger, redskaber og eksempler vedr. god seniorpraksis på danske virksomheder.

Læs mere her >>

 

Beskæftigelse, uddannelse og sociale forhold

 
 

Virksomhedscentre

 
 

Find dit eget fleksjob - guide til jobsøgende

 
 

Seniorpraksis

DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk