Hillerød virksomhedsstrategi

 
 
 

Udvikling af strategi for virksomhedssamarbejdet

Jobcenter Hillerød ønskede i 2014 at styrke jobcentrets virksomhedssamarbejde og sikre bedre match mellem ledige og virksomheder. DISCUS har derfor gennemført et projekt for jobcentret om at udarbejde en strategi til optimering af den virksomhedsrettede indsats.
DISCUS har

  • gennemført en webbaseret spørgeskemaundersøgelse og en mindre interviewundersøgelse af lokale virksomheder. I alt 147 virksomheder har deltaget.
  • præsenteret undersøgelsens resultater for jobcentrets ledelse og givet anbefalinger til udvikling af jobcentrets strategi og organisering
  • foreslået nye metoder og værktøjer til optimering af den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med præsentationen drøfter jobcentrets ledelse måltal for virksomhedssamarbejdet og hvordan disse nås. DISCUS står for præsentation og for facilitering af drøftelserne i ledergruppen.
  • præsenteret virksomhedsundersøgelsen for medarbejderne i Jobcentret mhp. at udvikle konkrete løsninger på udfordringer med virksomhedssamarbejdet i relation til ledelsens målsætninger.

Fremover følger jobcentret selv op på måltallene for virksomhedssamarbejdet ved løbende at udsende det webbaserede spørgeskema til udvalgte virksomheder om deres tilfredshed med samarbejdet.  

DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk