Nyfleks

 
 
 

Nyfleks - forsøg med indsats for visiterede til fleksjob

Formålet med Nyfleks var at forbedre indsatsen for ledige, nyvisiterede til fleksjob samt nyledige, der tidligere har haft fleksjob - så flere finder job, og ledighedsperioden bliver så kort som muligt. Forsøget skulle skabe større viden om tidlige og intensive samtaleforløb, om jobsøgningstilbud, om brug af virksomhedspraktik samt om behovet for sundhedstilbud.

Nyfleks forsøget var et inspirationsforsøg, fordi der ikke tidligere var gennemført initiativer eller projekter, der bidrog med viden eller hypoteser om, hvilken indsats der virker for målgruppen. Formålet var ikke at skabe evidens, men at opstille hypoteser om, hvad der virker. Inspirationsforsøget bidrog med mere sikker viden, end den, der var tilgængelig før forsøget, og det inspirerede til fortsat udvikling af indsatsen. 

Jobcentrene tilrettelagde selv indsatsen inden for en forsøgsramme, bestående af:

  1. intensive samtaleforløb, der blev igangsat tidligt efter visitation til fleksjob
  2. jobsøgningstilbud, der klædte deltagerne på til selv at blive mere aktivt jobsøgende
  3. tidlig, aktiv virksomhedsrettet indsats, der bidrog til, at de ledige fandt et fleksjob, og som bl.a. tog højde for, at mange skulle skifte branche, da de ikke kunne varetage job inden for samme jobområde eller branche som tidligere.

Jobcentrene kunne vælge at tilføje en indsats af sundhedsfaglig eller behandlingsmæssig karakter.

Forsøget blev igangsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen og flyttede undervejs til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. DISCUS har forestået projektledelsen samt for erfaringsopsamling, evaluering og formidling af forsøget. Beskæftigelsesregionerne medvirker til at sprede erfaringerne. Der har været 13 inspirationsprojekter i 14 jobcentre. Nyfleks forsøget blev igangsat som et inspirationsforsøg i foråret 2011 og sluttede i januar 2013.

Evalueringen af forsøget belyser forsøgsindsatsens effekt og resultater samt den viden forsøget gav om hvordan job skabes på virksomheder.

 

1-2-3 skridt til fleksjob

E-guide om at finde sit eget fleksjob.

nyfleks.dk >> (Åbner nyt vindue)

DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk