Virksomhedscentre og ressourceforløb

 
 
 

Virksomhedscentre og ressourceforløb

DISCUS har stået for ledelse og gennemførelse af STARs pilotprojekt,’ Virksomhedscentre og ressourceforløb’, som blev sat i gang i tilknytning til Reformen af Førtidspension og fleksjob.
8 kommuner fordelt i de 4 beskæftigelsesregioner deltog i projektet: Vesthimmerland, Holstebro, Horsens, Vejle, Middelfart, Kalundborg, Lyngby-Taarbæk og Brøndby kommuner.
Pilotprojektets formål var at styrke arbejdsmarkedsperspektivet for borgere i ressourceforløb samt for borgere, der vurderes at være i risiko for at skulle i ressourceforløb. I den forbindelse skulle bruges af virksomhedscentre udvikles.

De 8 kommuner i pilotprojektet skulle

  • udvikle virksomhedscentre specifikt til målgruppe
  • udvikle redskaber og metoder mhp. at få målgruppen i virksomhedsrettet aktivering
  • bidrage med viden om, hvordan målgruppens arbejdsevne kan fastholdes og udvikles i forhold til det individuelle beskæftigelsesmål eller uddannelsesmål.

DISCUS har udviklet et websystem, hvor borgerne blev registreret og fulgt igennem hele projektperioden, som strakte sig fra den 1. januar 2013 til 1. juli 2014.

Pilotprojektet var forløber for et stort landsdækkende projekt om Virksomhedscentre generation 2, der er startet den 1. januar 2014, og hvor DISCUS varetager den overordnede projektstyring for AMS og de fire beskæftigelsesregioner.

Der er udarbejdet et afsluttende notat om pilotforsøget, der dels præsenterer data om de første 89 virksomhedspraktikker i virksomhedscentre generation 2, og dels samler op på erfaringerne med virksomhedssamarbejdet, visitationen o.a.

DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk