Handicapkompenserende ordninger

 
 
 

UDBREDELSE TIL KENDSKABET TIL BRUGEN AF DE HANDICAPKOMPENSERENDE ORDNINGER TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRENE

Mange jobcentermedarbejdere kan ikke eller har svært ved at anvende de handicapkompenserende ordninger.

DISCUS gennemførte i 2010-11 et projekt, som skulle medvirke til at øge kendskabet til brugen af de handicapkompenserende ordninger blandt jobcentermedarbejdere. Ordningen gælder primært borgere med funktionsnedsættelse, som modtager hhv. sygedagpenge, ledighedsydelse og kontanthjælp, og formålet var at forebygge fleksjob og førtidspension. 

Projektet indhøstede erfaringer med, hvordan kendskabet til brugen af de kompenserende ordninger bedst kan udbredes til en bred kreds af medarbejdere i jobcentrene, herunder hvilke kommunikationsformer, der fungerer bedst i hhv. store, mellemstore og små kommuner. Projektet blev gennemført i 3 kommuner:

  • en lille (Norddjurs)
  • en mellemstor (Kolding)
  • en storby (København)

Som opstart foretog DISCUS i samarbejde med de 3 jobcentre en kortlægning af brugen af ordningerne. Den viste bl.a., at personlig assistance og hjælpemidler primært blev brugt til fastholdelse i ordinært job - og i mindre omfang til fastholdelse i fleksjob samt etablering af nye job. Interviews med jobcentermedarbejdere viste, at de efterspurgte viden om, hvordan ordningerne kan anvendes i praksis i konkrete sagsforløb, herunder en tydeliggørelse af jobcentrets arbejdsgange for brug af ordningerne.

I hvert af de 3 jobcentre blev der lagt en strategi for udbredelse af kendskab til brug af ordningerne til en bred kreds af medarbejdere.

DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk