Evaluering jobrettet opkval

 
 
 

Evaluering af pulje til jobrettet opkvalificering

DISCUS har evalueret en pulje til jobrettet opkvalificering af dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere, der er – eller er i risiko for – at blive langtidsledige. 14 projekter indgik i evalueringen. 6 af dem er primært målrettet de unge.
Evalueringen eindeholder en kvalitativ læringsevaluering baseret på 7 udvalgte projekters selvevalueringer samt fokusgruppeinterviews og dialoger med projektaktørerne og en kvantitativ evaluering baseret på data fra DREAM.
Evalueringen indeholder 3 anbefalinger til jobrettet opkvalificering, nemlig

 • at indsatsmodellen designes til den konkrete deltagergruppe og den lokale kontekst
 • at jobrettede opkvalificeringsmodeller skal være fleksible og rumme en relevant vifte af konkrete indsatsmuligheder, der sammensættes i individuelt tilpassede forløb ud fra den enkelte lediges behov for jobrettet opkvalificering
 • at kvaliteten af de samtaler, de ledige tilbydes, har stor betydning.

På tværs af alle projekterne udleder evalueringen 6 opmærksomhedspunkter, der påvirker muligheder for at få succes med jobrettet opkvalificering:

 • Ressourcer til udvikling af indsats og saarbejdsflader samt afprøvning af ny indsats.
 • Samarbejde mellem jobcentre og a-kasser udsøgning af grupper af ledige, der særligt kan profitere af jobrettet opkvalificering samt rådgivning og vejledning.
 • Samarbejde mellem jobcentre og uddannelsesinstitutioner om kompetenceafklaring for ledige og opkvalificering via kurser og uddannelse.
 • Samarbejde mellem jobcenter og eksterne leverandører om udvikling og gennemførelse af forløb for ledige.
 • Kompetencefokus og samarbejde mellem jobcenter og ledige
  bl.a. at fremme lediges motivation og egen aktivitet via: 
  • God information om, hvad indsatser indebærer (herunder afklaring af økonomi)
  • Synliggørelse af, hvilke kompetencer den ledige opnår
  • Valgmuligheder og indflydelse på eget forløb
  • Hurtigt svar på spørgsmål og afklaring af muligheder for fx at deltage i kurser
  • Opbygning af tillid, så barrierer og problemer kommer frem og kan håndteres
  • Kompetenceafklaring (via kursusforløb, RKV eller personprofil) som afsæt for dialogen om den lediges kompetencer og barrierer for job og det videre forløb
  • Fokus på kompetencer – både dem, den ledige har og dem, vedkommende skal bruge for at komme i job.
 • Minimering af ventetider på opkvalificerende indsatser i form af kurser eller virksomhedsforløb
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk