Odsherred unge

 
 
 

Dec. 14: Flere unge i uddannelse. Odsherred

Odsherred kommune har ønsket at blive klogere på, hvad unge uddannelsesparate selv mener de har brug for fra kommunens side for at blive klar til at begynde på en uddannelse – og gennemføre den. DISCUS har spurgt en række unge, både de unge som er i kommunens tilbud, de unge som er visiteret til et tilbud, men ikke er mødt op, og endelig de unge, som har været i kommunens tilbud og nu er kommet videre i uddannelse.
Alle tre grupper af unge mener, at de vigtigste elementer i kommunens tilbud er at de unge

  • Får tid til at komme sig og få det bedre psykisk
  • oplever, at de bliver taget alvorligt og har indflydelse på deres egen situation
  • får støtte til at klare personlige udfordringer.

Med afsæt i undersøgelsen og DISCUS’ erfaringer med indsatsen for målgruppen har DISCUS givet en række anbefalinger til kommunens tilbud til unge.
Bl.a. at tilbuddene til de unge

  • tilrettelægges så det giver mening for den unge, og så formålet og målet med tilbuddet er klart
  • tilbyder individuel og målrettet støtte til unge med komplekse problemer.

Som afslutning på undersøgelsen har DISCUS sammen med kommunen tilrettelagt og facili-teret en workshop for de aktører, der har tilbud til de unge i målgruppen, med henblik på at skabe sammenhæng i indsatsen for de unge.

DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk