HK

 

KL og LO - lokalt samarbejde mellem kommuner, A-kasser og AF

Erfaringsopsamling, udarbejdelse af procesnotater, pjecer m.v. på basis af interviewundersøgelser med aktører i 4 lokale samarbejdsprojekter mellem kommuner, a-kasser og AF.
 

2002-03 Kvalificering af HK Københavns indsats på fleksjobområdet

Interviewundersøgelse, der skal kvalificere HK's indsats over for medlemmer i fleksjob. Interview med ansatte i fleksjob, kolleger og TR. Diverse formidlingsaktiviteter, seminar m.v.   
 

2002-03 Fleksjob på arbejdspladsen - Fleksjobavis 1 og 2

Avis nr. 1 fra oktober 2002 handlede om at komme i fleksjob. Avis nr. 2 handler om at være i fleksjob.
 
DISCUS A/S • Nørre Allé 70 G • 8000 Aarhus C • Brolæggerstræde 6, Baghuset 1. sal • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk