Kvindeligt Arbejderforbund

 

KL og LO - lokalt samarbejde mellem kommuner, A-kasser og AF

Erfaringsopsamling, udarbejdelse af procesnotater, pjecer m.v. på basis af interviewundersøgelser med aktører i 4 lokale samarbejdsprojekter mellem kommuner, a-kasser og AF.
 

2002-03 Fleksjob på arbejdspladsen - Fleksjobavis 1 og 2

Avis nr. 1 fra oktober 2002 handlede om at komme i fleksjob. Avis nr. 2 handler om at være i fleksjob.
 
DISCUS A/S • Sønderhøj 5 • 8260 Viby J • Brolæggerstræde 6, baghuset st. • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk