Ude-Bo Horsens

 

2008 Evaluering af Projekt erhvervsguide - Ude-Bo

DISCUS har evalueret det socialfondsstøttede Projekt Erhvervsguide, der var tilknyttet det socialpædagogiske ungdomsprojekt Ude-Bo i 2006/2007. Erhvervsguide-projektet havde til formål at hjælpe unge med psyko-sociale vanskeligheder i uddannelse, praktik eller job. Evalueringen vurderede indsatsen over for de unge og pegede på gode metoder til indslusning og fastholdelse af målgruppen i uddannelse eller erhverv. I forlængelse heraf gav DISCUS anbefalinger til forankring efter projektafslutningen.
 
DISCUS A/S • Sønderhøj 5 • 8260 Viby J • Brolæggerstræde 6, baghuset st. • 1211 København K • Tlf: +45 7020 2229 • discus@discus.dk